Zpracování osobních údajů / GDPR

1. Kdo jsme a proč po Vás chceme osobní údaje?

Jsme společnost MEMINISSE s.r.o., IČ: 14357283, se sídlem Na Pustkách 783, 735 41 Petřvald, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 88760 (dále jen „MEMINISSE“ nebo „Správce“). 

Na internetových stránkách https://www.vzpominkynalidi.cz/ Vám poskytujeme služby pietních vzpomínek na Vaše zesnulé blízké a oslovujeme Vás jako naše zákazníky prostřednictvím obchodních sdělení. Za tímto účelem nám poskytujete určité osobní údaje, které dále zpracováváme. Jsme tedy jejich správcem a máme odpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení a za to, že jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy (zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů).

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto jsme přijali celou řadu technických a organizačních opatření za účelem ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

 

2. Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

Na naši společnost MEMINISSE se můžete obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat svá práva subjektů údajů (viz článek 11 těchto informací), a to:

 1. písemně nebo osobně na adrese našeho sídla: Na Pustkách 783, 735 41 Petřvald
 2. elektronicky na e-mailovou adresu: info@meminisse.cz
 3. telefonicky na tel. čísle: + 420 773 831 478.

 

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací a objednávkou služeb

Pokud chcete využívat naše služby „Vzpomínka na lidi“, je nutná registrace. Z jakého důvodu? Předáváte nám nejen osobní údaje za účelem vyřízení objednávek a případných reklamací, ale také soukromé fotografie. Abychom zaručili jejich bezpečné uložení po celou dobu zpracování či pozdější, je cesta registrace tou nejlepší. 

Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím odkazu ve Vašem účtu nebo nás prosím kontaktujte dle bodu 2 výše a my Vám pomůžeme. Upozorňujeme, že pokud účet zrušíte, bude automaticky a nevratně vymazán i veškerý obsah Vašeho účtu, tj. zejména fotografie, videa, veškerý textový obsah, případná předplacená online úložiště, historie návštěv atd. Zde také upozorňujeme, že Vaše osobní údaje pak můžeme ještě zpracovávat z důvodu plnění právních povinností dle účetních a daňových zákonů, z důvodu plnění smlouvy, např. v případě reklamace, nebo z důvodu oprávněného zájmu do doby uplynutí promlčecích lhůt nebo při vymáhání pohledávek.

 

4. Rozsah požadovaných osobních údajů 

Osobní údaje, které od Vás při registraci budeme požadovat jsou: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a případně též adresa pro doručování, telefon a e-mail. Pokud budete naše služby objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČO, DIČ, obchodní firmu a sídlo.

Všechny uvedené osobní údaje potřebujeme za účelem vyřízení objednávky, poskytnutí služby či vyřízení reklamace, případně k plnění právních povinností zejména dle účetních a daňových předpisů. Bez jejich poskytnutí nebude moci být objednávka vyřízena. Právními tituly zpracování jsou tak plnění smlouvy a plnění právních povinností, u registrace pak i oprávněný zájem (v souvislosti se zabezpečením fotografií a videí). Oprávněný zájem na zpracování může spočívat také v uchovávání osobních údajů po dobu promlčecí lhůty nebo v případě vymáhání pohledávek.

 

5. Zpracování osobních údajů návštěvníků profilů a osob autorizovaných k přijímání notifikací výročních událostí

Pokud registrovaný uživatel uvedl Váš e-mail do seznamu kontaktů, na něž máme zasílat notifikace ohledně výročních událostí, které registrovaný uživatel nastaví, budeme jako osobní údaj zpracovávat pouze tento Váš e-mail. Podle obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy uzavřené s registrovanými uživateli, mohou registrovaní uživatelé nastavit Váš e-mail do kalendáře eventů pouze s Vaším souhlasem. Protože nejsme schopni ovlivnit, zda si registrovaný uživatel skutečně Váš souhlas předem získal, máte možnost zasílání notifikací kdykoliv a bezplatně zrušit.

Pokud jste návštěvník pietního místa a hodláte se skrze QR kód připojit na profil dané osoby a případně zanechat registrovanému uživateli zprávu či pozdrav, budeme zpracovávat pouze ty Vaše osobní údaje, které sami zveřejníte.

 

6. Jste nebo chcete být odběratelem obchodních a marketingových sdělení? Co to znamená z hlediska osobních údajů?

Obchodní a marketingová sdělení jsou zejména nabídky našich služeb, informace o akčních nabídkách a slevách a dotazníky spokojenosti.

Na Vaši e-mailovou adresu Vám můžeme tato sdělení zasílat, pokud jste nám poskytli výslovný souhlas, a to v rámci registrace nebo přes naše webové stránky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete taková sdělení dostávat (tzv. opt-out princip), nebo kterýmkoliv způsobem uvedeným v bodě 2 výše, kdy Vám rádi poradíme.

 

7. Na co jsou nám dotazníky spokojenosti a jak zpracováváme poskytnuté údaje?

Po vyřízení objednávky Vám také můžeme zaslat jako obchodní sdělení (viz výše bod 6) náš dobrovolný dotazník spokojenosti za účelem zjištění Vašeho názoru na naše služby, který v případě Vašeho zájmu můžete vyplnit (není to povinnost). Tyto dotazníky zpracováváme sami a jejich obsah nesdělujeme žádné třetí osobě.

V případě Vašeho souhlasu můžeme uveřejnit Váš názor či příběh i společně se jménem, příjmením (v rozsahu dle Vašeho souhlasu), a příp. městem bydliště, věkem či zaměstnáním (případně fotografií) na našich webových stránkách https://www.vzpominkynalidi.cz.

S Vaším souhlasem nám také můžete poskytnout kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon,  e-mail), a to za účelem osobního projednání Vaše názoru na naše služby.

Právním titulem pro zpracování je Váš výslovný souhlas, přičemž rozsah poskytnutých údajů je zcela na Vás. Souhlasy lze samozřejmě kdykoliv odvolat, a to způsobem dle bodu 2 výše.  Uvedené údaje budeme zpracovávat maximálně po dobu 5 let, pokud neodvoláte souhlas dříve. Podrobné informace o zpracování osobních údajů v tomto případě doprovází samotný dotazník.

 

8. Používáme na našich webových stránkách cookies. Co jsou a k čemu slouží?

Pro více informací o tom, co jsou cookies, jak jsou využívány a jak nastavit jejich používání klikněte ZDE.

Zde upozorňujeme, že používáme cookies také externích poskytovatelů reklamních a analytických systémů (např. Google Analytics), které mohou získávat různé osobní údaje, na jejichž základě probíhá profilování zákazníků (návštěvníků webu) s cílem přizpůsobit obsah webu a nabídnout reklamy na naše služby a zboží dle potřeby a zájmů našich zákazníků (jde o tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu).

 

9. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje ukládáme (resp. zpracováváme) po následující dobu:

 • do doby zrušení registrace;
 • po dobu trvání smluvního vztahu na základě objednávky (včetně záruční doby a dále pak po promlčecí dobu až tří let);
 • po dobu nutnosti plnění povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů (tj. až 10 let);
 • u obchodních sdělení do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení (u těchto sdělení je to maximálně 5 let, pak vyřazujeme Váš e-mail z databáze);
 • osobní údaje u dotazníků spokojenosti, resp. zveřejněného názoru po dobu uděleného souhlasu, nejvýše po dobu 5 let;
 • osobní údaje návštěvníků profilů po dobu existence daného profilu;
 • osobní údaje osob určených pro přijímání notifikací z kalendáře po dobu existence profilu, k němuž se kalendář váže.

 

10. Kdo nám pomáhá při zpracování osobních údajů a může tak k nim mít přístup (zpracovatelé a příjemci)?

Poskytovatelé IT služeb: Hlavní poskytovatel IT řešení našich webových stránek, jakož i serverů, na kterých jsou veškerá data uložena (včetně Vašich fotografií, videí a textů) je Michael Sirota, IČ: 03369081, se sídlem Na Kopci 2132/57, Karviná.

Ostatní: Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů pak mohou být externí účetní či právní kancelář, přepravce zajišťující dopravu zásilku, osoba zajišťující Odběrné místo.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. 

 

11. Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (u marketingových a obchodních sdělení, u dotazníků spokojenosti);
 • právo na přístup k Vašim osobním údajům (můžete požádat o přesné informace, jak jsou Vaše údaje zpracovávány);
 • právo na úpravu osobních údajů (jejich aktualizaci či úpravu);
 • právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že neexistuje žádný jiný právní důvod k jejich zpracování);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (např. v případě protiprávnosti zpracování můžeme přestat částečně zpracovávat Vaše údaje nebo k nim omezit přístup);
 • právo na přenositelnost osobních údajů (je-li to technicky možné, předáme Vaše osobní údaje v určitém formátu jinému správci);
 • právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů (v případě zpracování pro účely přímého marketingu dle bodu 6 výše včetně profilování – viz informace o cookies v bodu 8 výše).

Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

 

12. A co ochrana osobních údajů zesnulých osob, kterým u nás vytvoříte profil?

Nebojte, i když GDPR ani vnitrostátní úprava na ochranu osobních údajů zemřelých nepamatuje, nehodláme jejich osobní údaje, které nám sdělíte, zneužít. Naopak je budeme chránit tak, jako by se jednalo o osobní údaje živého, nebo ty Vaše. 

 

Pouze pro doplnění informací uvádíme níže jedinou právní úpravu obsaženou v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která se zemřelých osob v daném kontextu týká:

§ 82 

Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých.

§ 92 odst. 1 

Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se zakazuje.

§ 113 

Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem. Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon.

 

 

 

Doprava ZDARMA

Doprava ZDARMA

Pro každý vyráběný QR památník získáte dopravu ZDARMA

Připravíme do 24 hodin

Připravíme do 24 hodin

Gravírujeme Vaše QR památníky do 24 hodin od zaplacení objednávky.

Kvalitní materiál

Kvalitní materiál

QR kódy jsou gravírované do speciální nerezové oceli.

30 dní na zkoužku

30 dní na zkoužku

Pokud Vám služba nebude vyhovovat, vrátíme Vám peníze

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Uložit nastavení Povolit vše

Aby Vám dobře fungoval náš e-shop (Souhlas s cookies)

Pro komfortní užívání našeho webu potřebujeme Váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas nám dáte kliknutím na tlačítko „Povolit vše“.